سه شنبه 4 تير 1398  /  2019 25 Jun   
ساعت :  15:37 GMT  /  تهران -  20:07
روز ملی شدن صنعت نفت

نهضت ملی شدن نفت نامی است که بر دوره اوج‌گیری مبارزات مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت ایران گذارده شده‌است.