پنجشنبه 16 تير 1401  /  2022 7 Jul   
ساعت :  13:21 GMT  /  تهران -  17:51
فتح خرمشهر

سوم خرداد در ایران به مناسبت آزادسازی خرمشهر از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی روز مقاومت، ایثار و پیروزی نامگذاری شده است.